Öğrencilere artık tartışmalı olan bu sorular sorulmayacak

MEB'in devamsızlıkları önlemek için yürüttüğü proje kapsamında ilköğretim öğrencilerine 'ailen sana önem verir mi?', 'Ailende cezaevinde yatan var mı?' 'fiziksel kavga ne sıklıkla yaşanır?' gibi soruların yer aldığı sorular artık öğrenciye yöneltilemeyecek. 'Fişleme' yapıldığı gerekçesiyle eleştirilen bu uygulamayı Danıştay durdurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenci devamsızlıklarını önlemek amacıyla Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) projesinde yer alan Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formu'nda (RİDEF) öğrenci ve ailesine ilişkin "çok özel" sorular yöneltiliyordu. Pedagojik açıdan tartışmalı bu sorular arasında "Ailenin sana kötü davrandığını düşündüğün olur mu?", "Ailen tarafından dışlandığını hisseder misin?", "Ailen sana önem veriyor mu?" "Fiziksel kavgalar aileniz içinde ne sıklıkta çıkar?", "Evinizde ne sıklıkta bir küslük veya tartışma yaşanır?" gibi ailenin özel yaşamına ilişkin çok özel bilgilerin öğrenciler tarafından verilmesi isteniyordu. Ardından da öğretmenlerin öğrenci ve velilerle yaptığı görüşmeye göre "Aile içinde travmatik bir yaşantı oldu mu?", "Ebeveynlerden birinde tanı konulmuş psikiyatrik bir sorun var mı?", "Ailede çocuktan başka bir çocuk ihmal ve istismar mağduru mu?", Sosyal hizmetler bakımı altında ya da adalet sistemi içinde olan ailenin diğer bir çocuğu var mı?", "Çocuğun ebeveynleri ya da başkaları tarafından fiziksel istismara uğradığına dair bulgular var mı?" şeklindeki soruları yanıtlaması isteniyordu.

ÖZEL YAŞAMA MÜDAHALE
İlköğretim birinci kademeye yönelik bu formların doldurulması kamuoyunda "fişleme" olarak değerlendirilmiş ve Eğitim İş bu uygulamanın durdurulması için Danıştay'a dava açmıştı. Mahkeme'nin 8. Dairesi bu talebi red edince de sendika bu kez Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gitti. Kurul, bu uygulamanın okula devamsızlık yapan öğrencileri kapsadığını ancak bu formların tüm öğrenciler için doldurulduğunu vurgulayarak, bu soruların kişinin aile ve özel yaşamına ilişkin mahremiyetine müdahale olduğuna karar verdi.

Mahkeme bu uygulamanın ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararını oy çokluğuyla aldı.